Będąc wiodącym producentem sprężyn oraz wyrobów dla szerokiego grona naszych klientów, w szczególności dla sektora motoryzacyjnego, zapewniamy jakość na poziomie oczekiwanym przez naszych klientów oraz zachowujemy dbałość o otaczające nas środowisko.

Dla spełnienia powyższego wdrożyliśmy i stosujemy zarządzanie jakością na podstawie norm IATF 16949 oraz ISO 9001 oraz zarządzanie środowiskiem w oparciu o ISO 14001, czego potwierdzeniem są przyznane nam następujące certyfikaty:

Spełnienie oczekiwań klientów pod kątem jakości wyrobu, monitorujemy na każdym etapie produkcji łącznie z fazą wejściową dla materiałów i półfabrykatów. W tym celu posiadamy szeroką bazę specjalistycznych urządzeń pomiarowych

Zrywarka

Urządzenie do spr. charakterystyki

Urządzenie do spr. momentów skrętnych

Mikroskop do spr. wymiarów

Ramię pomiarowe

Mikroskop do zgładów

Automatyczna kontrola i regulacja parametrów sprężyn

Kontrola parametrów szlifowanych sprężyn