PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn  
ul. Brzeska 72
08-110 Siedlce
POLAND

SWIFT – PKOPPLPW

NIP – PL 821-000-65-27
REGON – 000456042
DUNS – 422192108

Tel. +48 25 6445800

BANK PEKAO S.A. I O/SIEDLCE
PL 31 1240 2685 1111 0000 3655 9778 PLN
PL 96 1240 2685 1978 0000 3655 9781 EUR
PL 50 1240 2685 1787 0010 0280 7141 USD

Fax. +48 25 6445781

Ofertyzacja

Wykonawstwo sprężyn

– Mirosław Świderski,  tel: + 48 25 644 58 00 w. 310; e-mail: mswiderski@psi-sps.com.pl

– Radosław Sobolewski,  tel. + 48 25 644 58 00 w. 368: e-mail: rsobolewski@psi-sps.com.pl

Elementy siedzeń samochodowych oraz wyrobów gięte z drutu

Michał Romaniuk, tel. + 48 25 644 58 00 w. 372; e-mail: mromaniuk@psi-sps.com.pl

– Radosław Sobolewski,  tel. + 48 25 644 58 00 w. 368;  e-mail: rsobolewski@psi-sps.com.pl

Sprężyny faliste

– Tomasz Pałka,  tel. + 48 25 644 58 00 w. 362;  e-mail: tpalka@psi-sps.com.pl

– Marcin Ruciński,  tel. + 48 25 644 58 00 w. 360;  e-mail: mrucinski@psi-sps.com.pl


Pozostałe kontakty

Kierownik Sprzedaży  – Małgorzata Siedlecka,  tel.+ 48 25 644 58 00 w. 319; e-mail: msiedlecka@psi-sps.com.pl

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością – Andrzej Trojanowski, tel.+ 48 25 644 58 00 w. 313; e-mail: atrojanowski@psi-sps.com.pl

Logistyka  – Mirosław Sergejuk,  tel.+ 48 25 644 58 00 w. 344; e-mail: msergejuk@psi-sps.com.pl

Kierownik Wydziału Sprężyn – Robert Pławiak, tel.+ 48 25 644 58 00 w. 348; e-mail: rplawiak@psi-sps.com.pl

Kierownik Wydziału Elementów Siedzeń Samochodowych oraz Wyrobów Giętych z Drutu – Marcin Cielemęcki,  tel.+ 48 25 644 58 00 w. 332;  e-mail: mcielemecki@psi-sps.com.pl

Narzędziownia – Janusz Strycharczuk, tel. + 48 25 644 58 00 w. 341; email: jstrycharczuk@psi-sps.com.pl

Kierownik Kontroli Jakości – Cezary Pucyk, tel.+ 48 25 644 58 00 w. 350; e-mail: cpucyk@psi-sps.com.pl

Kierownik Działu Zakupów – Małgorzata Krasuska, tel.+ 48 25 644 58 00 w. 359; e-mail: mkrasuska@psi-sps.com.pl

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych

Zarząd PSI Spółdzielczego Producenta Sprężyn, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 72 zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U poz.1000) informuje, że: wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@psi-sps.com.pl lub pisemnie na adres podany powyżej. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

klauzula informacyjna-pobierz

Lokalizacja